Poniżej znajdują się filmy pokazujące montaż okna dachowego w różnych materiałach pokrycia dachowego z zastosowaniem różnych kołnierzy instalacyjnych. W ofercie RoofLITE+ znajdują się obróbki do dachów pokrytych wszystkimi popularnymi materiałami zarówno falistymi jak i płaskimi.

ZAPEWNIENIE WODOODPORNOŚCI

37

Wyjmowanie skrzydła

Aby kontynuować instalację jeszcze raz wyjąć skrzydło z ościeżnicy. W tym celu należy wcisnąć kołek blokujący na każdym zawiasie. Podczas zwalniania zawiasów podtrzymać skrzydło, a potem ostrożnie odłożyć je na bok.

38

Mocowanie membrany 

Ważne jest zapewnienie odporności okna dachowego na działanie opadów atmosferycznych. W tym celu zaleca się, by utworzyć wokół ościeżnicy kołnierz z membrany wodoodpornej. Najpierw należy uciąć cztery paski, które będą umieszczone wokół ościeżnicy, począwszy od części dolnej.

39

Montaż membrany należy rozpocząć od przymocowania jej zszywkami do dolnej części ramy.

40

Zluzować łatę poniżej ościeżnicy, by móc podsunąć pod nią warstwę membrany.

41

Mocując boczne paski membrany zwrócić uwagę na to, by była ona dobrze wycięta i ciasno przymocowana wokół łaty.

42

Zakładanie membrany wokół łat

Przygotować obok okna wycięcie w kształcie litery „Y”, by przymocować membranę do łat.

43

Mocowanie górnego paska membrany

Wsunąć i zamocować górny pasek membrany pod istniejącą membraną dachową.

Jeżeli na dachu położone są kontrłaty, może zajść potrzeba usunięcia małego odcinka kontrłaty w celu wsunięcia osłony na miejsce.