Poniżej znajdują się filmy pokazujące montaż okna dachowego w różnych materiałach pokrycia dachowego z zastosowaniem różnych kołnierzy instalacyjnych. W ofercie RoofLITE+ znajdują się obróbki do dachów pokrytych wszystkimi popularnymi materiałami zarówno falistymi jak i płaskimi.

MOCOWANIE OŚCIEŻNICY

24

Wysokość dolnej łaty montażowej

Ustalić prawidłową wysokość dolnej łaty montażowej zgodnie z instrukcją montażu.

 

25

Wypoziomowanie łaty

Ustalić położenie łaty montażowej przy użyciu poziomicy.

26

Mocowanie dolnej łaty montażowej

Przymocować łatę, która będzie podpierać ościeżnicę.

27

Mocowanie górnej łaty montażowej

Ustalić położenie górnej łaty montażowej zgodnie z instrukcją montażu. Wypoziomować i zamocować łatę.

28

Docinanie folii

Folię należy docinać w kierunku narożników otworu.

29

Mocowanie folii

Zamocować folię na całej powierzchni dachu.

30

Wbudowanie ościeżnicy

Ostrożnie przełożyć ościeżnicę przez otwór.

Umieścić ościeżnicę na łacie montażowej i położyć ją płasko na krokwiach.

31

Kontrola ustawienia ościeżnicy

Jeśli ościeżnica jest ustawiona w poziomie, przymocować dolne kątowniki.

32

Kontrola ustawienia

Założyć skrzydło z powrotem na ościeżnicę, aby sprawdzić, czy skrzydło otwiera się i zamyka prawidłowo.

33

Kontrola odstępów 

Sprawdzić odstępy pionowe między skrzydłem a ościeżnicą.

34

Jeśli skrzydło nie jest równoległe do ościeżnicy, do ustawienia odstępu użyć odpowiedniego pręta.

35

Sprawdzić, czy odstęp poziomy jest równoległy do dolnej części ościeżnicy w pozycji uchylenia okna.

36

Jeśli odstęp pionowy nie jest równoległy, do zamocowania kątowników górnych należy użyć czarnego klina z tworzywa sztucznego. Jeśli ościeżnica jest ustawiona prawidłowo, zamocować również kątowniki górne (i ewentualnie boczne).